Κυριακή Αθανασιάδου, Υ.Δ., Τμ. Φιλολογίας, ΑΠΘ (2014-2015)

Σοφία Αλεξιάδου, Υ.Δ., ΤΘΣ, ΕΚΠΑ - Λέκτορας, Ινστιτούτο Παραστατικών Τεχνών του Λίβερπουλ

Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Υ.Δ., Παν/μιο Κρήτης

Χρυσάνθη Γαστεράτου, Υ.Δ., Τμ. Γερμ.Γλ.&Φιλ., ΕΚΠΑ

Σοφία Γκίνκο, Υ.Δ., Τμ. Φιλ., Παν/μιο Πατρών

Αριστέα Κομνηνέλλη, Υ.Δ., Τμ. Γαλλ. Γλ.& Φιλ., ΕΚΠΑ

Γιώργος Κοτελίδης, Υ.Δ., Τμ. Γαλλ. Γλ.& Φιλ., ΕΚΠΑ

Στέλλα Κουρμπανά, Υ.Δ., Ιόνιο Παν/μιο

Δήμητρα Ραζάκη, Υ.Δ.,Τμ. Φιλ., ΕΚΠΑ

Άννα-Μαρία Σιχάνη, Υ.Δ., Τμ. Φιλ., ΕΚΠΑ

Νάντια Φραγκούλη, Υ.Δ., Τμ. Φιλ., ΕΚΠΑ

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Υ.Δ., Ιόνιο Παν/μιο