Η Κυριακή Αθανασιάδου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια β΄ κύκλου στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η έρευνά της επικεντρώνεται στη μεταφραστική θεωρία και τη θεωρία της πρόσληψης, καθώς επίσης και στη φεμινιστική θεωρία. Η διατριβή της μελετά την παρουσία έμφυλου λόγου στη μετάφραση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Θαλής- Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα καθώς επίσης και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.