Μαρία Σπυριδοπούλου, Δρ. Συγκριτικής φιλολογίας, Μεταφρασεολόγος, ΕΕΔΙΠ, ΤΘΣ /Παν. Πελοποννήσου.

Αικατερίνη Διακουμοπούλου-Ζαραμπούκα, Δρ. Θεατρολογίας, Διδάσκουσα Π.Δ.407/Παν. Μακεδονίας.

Νίκος Φαλαγκάς, Δρ. Νεοελληνικών Σπουδών (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών, King’s College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου).

Βάνια Παπανικολάου, Δρ. Φιλολογίας (Τομέας Θεατρολογίας-Μουσικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης).

Μαρία Σεχοπούλου, Δρ. Θεατρολογίας ΤΘΣ/ΕΚΠΑ (2014-2015).

Έλενα Παπαλεξίου, Δρ. Θεατρολογίας Paris IV-Sorbonne, Λέκτωρ, ΤΘΣ Παν. Πελοποννήσου (2O12-2014).

Πέρσα Αποστολή, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΣΕΠ/ΕΑΠ (2012-2013).