Δεν είναι ακόμη επισκέψιμη, παρουσιάζεται εδώ μια ενδεικτική επιλογή συμπληρωμένων δελτίων

Ευτέρπη. Σύγγραμμα φιλολογικόν
Ευτέρπη. Σύγγραμμα φιλολογικόν
Ερανιστής ήτοι Συλλογή διατριβών πρωτοτύπων και μεταφραζομένων εκ των αρίστων περιοδικών συγγραμμάτων
Ερανιστής ήτοι Συλλογή διατριβών πρωτοτύπων και μεταφραζομένων εκ των αρίστων περιοδικών συγγραμμάτων
Η Ευτέρπη, σύγγραμμα περιοδικόν με εικονογραφίας. Γ' 58 1850
Η Ευτέρπη, σύγγραμμα περιοδικόν με εικονογραφίας. Γ' 58 1850
Η Ευτέρπη, σύγγραμμα περιοδικόν με εικονογραφίας. Γ' 58
Η Ευτέρπη, σύγγραμμα περιοδικόν με εικονογραφίας. Γ' 58
Η Ευτέρπη. Σύγγραμμα περιοδικόν με εικονογραφίας. Α' Ι'
Η Ευτέρπη. Σύγγραμμα περιοδικόν με εικονογραφίας. Α' Ι'
Νέα Πανδώρα
Νέα Πανδώρα
Πανδώρα
Πανδώρα
Πανδώρα. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός.
Πανδώρα. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός.
Χρυσαλλίς. Φιλολογία. Καλλιτεχνία. Ποικίλα.
Χρυσαλλίς. Φιλολογία. Καλλιτεχνία. Ποικίλα.
Μουσική Εφημερίς, εκδιδομένη άπαξ του μηνός
Μουσική Εφημερίς, εκδιδομένη άπαξ του μηνός
Ο Φιλόκαλος Σμυρναίος. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός
Ο Φιλόκαλος Σμυρναίος. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός
Θελξινόη. Σύγγραμα περιοδικόν  Χ.Γ.
Θελξινόη. Σύγγραμα περιοδικόν Χ.Γ.

deltia db 12

 

 

deltia db 11

 

 

deltia db 18

 

 

deltia db 9

 

 

deltia db 8

 

 

deltia db 7

 

 

deltia db 6

 

 

deltia db 5

 

 

deltia db 4

 

 

deltia db 3

 

 

deltia db 2

 

 

deltia db 1