Αλέξανδρος Κατσιγιάννης,  Δρ., Τμ. Φιλ., Παν/μιο Κρήτης (2014-2015)

Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, Δρ. Τμ. Φιλ., ΑΠΘ (2014-2015)