«Τέχνες - Μουσική του Σαλονιού στην Ελλάδα»

εφ. Το Βήμα, φύλλο της 10ης Δεκεμβρίου 2017.

«Τέχνες - Μουσική του Σαλονιού στην Ελλάδα»

strogilo trapezi

«Στρογγυλό Τραπέζι: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του ‘εθνικού χαρακτήρα’ στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα. Εισαγωγή – Παρουσίαση των στόχων της έρευνας και των πρώτων πορισμάτων της», στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014.

 

  Εισαγωγή – Παρουσίαση των στόχων της έρευνας και των πρώτων πορισμάτων της:

  Ανακοινώσεις μελών του προγράμματος στο στρογγυλό τραπέζι:

SYNANTISI NEON EREVNITON  

Συνάντηση εργασίας νέων ερευνητών:  «Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα: ερευνητικά ζητήματα - πορίσματα της έρευνας»,

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015.

 

 

  •  Αφίσα

 

  •  Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων 

 

   • Πρακτικά

 ellinikotita

Επιστημονικό συμπόσιο «Ελληνικότητα και ετερότητα:  πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα»,

Αθήνα, 14-17 Μαίου 2015.

  

 

 •  Αφίσα

 

 • Πρόγραμμα εργασιών

 

Περιλήψεις ανακοινώσεων

 afisa 2015

Επιστημονική συνάντηση «Μετάφραση και περιοδικός τύπος στον 19ο αιώνα»,

 

Αθήνα, 13-14 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

• Αφίσα

 

 Πρόγραμμα εργασιών

 19

ΘΑΛΗΣ - «Χρυσαλλίς», «Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον 19ο αιώνα»

 

• Πρακτικά

 a tomos page0001

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ» ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ