Κυριακή Αθανασιάδου, Μεταπτ. φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ (2012-2014)

Ζωή Μαυρίδου, Μεταπτ. φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ

Ευσταθία Σβεντζούρη, Μεταπτ. φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Κρήτης (2014-2015)

Βασιλική Τζαγκαράκη, Μεταπτ. φοιτήτρια,Τμήμα Φιλολογίας (κατ. Θεατρολ.), Παν/μιο Κρήτης

Κατερίνα Τσιούμα, Μεταπτ. φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Πατρών

Μαρία Χαρίτου, Μεταπτ. φοιτήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Πατρών