Σπουδές

2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα» 9,25.

2004-2008: Πτυχίο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας με ειδίκευση στις Μεσαιωνικές και Νεοελληνικές Σπουδές με βαθμό «Λίανκαλώς» 7,31.

Ξένες γλώσσες

Αγγλική: Άριστη γνώση (Certificate of Proficiency in English των Πανεπιστημίων του Cambridge και του Michigan).

Γαλλική: Πολύ καλή γνώση (DELF 2ème Degré).

Ανακοινώσεις

20 Νοεμβρίου 2010: «Διδάσκοντας στο Λύκειο την ενότητα: “Όψεις του Ελληνικού Εμφυλίου”», ομαδική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα» (Ρέθυμνο 19-21 Νοεμβρίου 2010).

7 Ιουλίου 2010: «Όταν ο “Εαυτός” ενώνεται με τον “Άλλο”: Κουστούμι στο χώμα της Ι. Καρυστιάνη», ανακοίνωση στο Σεμινάριο «Διασπορά και Μετανάστευση στο νεοελληνικό πολιτισμικό τοπίο», FreieUniversity, (Βερολίνο 6-7 Ιουλίου 2010).

Εργασιακή εμπειρία

2012-2015: εξωτερική συνεργάτις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Πράξη “Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας”.

2013: επιστημονική συνεργάτις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο έργο με τίτλο «ΘΑΛΗΣ: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του ‘εθνικού χαρακτήρα’ στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα (Χρυσαλλίς) - ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ: 70/3/11642».

Ερευνητική εμπειρία

2012: συμμετοχή στο πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. «Πολιτικές χρονικότητες στην αναπαράσταση της αρχαίας τραγωδίας». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λιανέρη Α.