Η Βασιλική Τζαγκαράκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2011). Το Φεβρουάριου του 2012 εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα Θεατρολογίας- Μουσικολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών έχει ασχοληθεί κυρίως με την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, εστιάζοντας την έρευνά της στην καλλιτεχνική δραστηριότητα των ελληνικών θιάσων τις πρώτες δεκαετίας του εικοστού αιώνα. Η υπό εκπόνηση διπλωματική της εργασία έχει τίτλο: «Η θεατρική ζωή στην Κρήτη από το 1896-1922». Από το 2012, συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στο πράγραμμα «ΘΑΛΗΣ» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις & διαμόρφωση του “εθνικού χαρακτήρα” στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα.»