Εκπαίδευση

Σήμερα: BScΑρχειονομία, Βιβλιοθηκονομία και Μουσειολογία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.

2013: M.A. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα», Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2005: BSc Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Υποτροφίες

2015: Υπότροφος Ι.Κ.Υ. για το πρόγραμμα Erasmus. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία.

2011: Αριστείο προόδου. Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Νεοελληνικών σπουδών.

Δημοσιεύσεις

2014: «Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον: η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας», στο http://www.lis.upatras.gr/wp-content/uploads/2014/12/dh14_GkogkouCharitou.pdf

2013: Παρωδία και Διακειμενικότητα: δύο τεχνικές της ειρωνικής γλώσσας στην ποίηση στου Νάσου Βαγενά, στο http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/6282

Ερευνητικάπρογράμματα

2014-2015: AthenaPlus. Access to cultural heritage networks for Europeana. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

  • Ευρετηρίαση και ψηφιοποίηση περιοδικών του 19ου και 20ού αι.: Υδρία, Κριτική, Τραμ/ένα όχημα.

2013: Μεταγραφή χειρογράφου Τύχαι του Τηλεμάχου υιού Οδυσσέως τουFénelon, Επόπτης καθηγητής: Στέση Αθήνη, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2007: SPEECHDAT (LE-2 4001). «Speech Databases for the Creation of Voice Driven Teleservices» για τη δημιουργία λεξικού, στο έργο «Επισημείωση Ηχογραφήσεων ομιλίας σε επίπεδο λέξεων και σε επίπεδο φωνημάτων», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ομιλίες

04/07/2015: «Το Ημερολόγιο της Πηνελόπης του Κώστα Βάρναλη», 34ο Συμπόσιο Ποίησης «Κώστας Βάρναλης», 3-4 Ιουλίου 2015, Πανεπιστήμιο Πατρών.

19/06/2014: «Στις προσευχές μου τόσα υστερόγραφα για σένα. Το θρησκευτικό στοιχείο στην ποίηση του Στέλιου Μαφρέδα», Βιβλιοπωλείο «Πολύεδρο», 9ος κύκλος ποίησης, Πάτρα.

17/06/2013: «Η επανεγγραφή των ειδών στην ποίηση του Νάσου Βαγενά», Τρίτη Συνάντηση Μεταπτυχιακών φοιτητών, «Μορφές του σύγχρονου ποιητικού λόγου», Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Νεοελληνικών σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

10/09/2011: «Από την περιδιάβαση στην ποίηση του Νάσου Βαγενά στην περιδιάβαση του ποιητή Στη Νήσο των Μακάρων», Βιβλιοπωλείο «Πολύεδρο», 9ος κύκλος ποίησης, Πάτρα.  

Περισσότερα...