Η Νάντια Φραγκούλη πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Τμήματος Αθηνών, (ειδίκευση στη Νεοελληνική Φιλολογία). Εκπονεί, στο ίδιο Τμήμα, διδακτορική διατριβή με θέμα: «Η σχέση της ελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας (1950-2000) με τον κινηματογράφο. Μια εξέταση μέσα από το πρίσμα της συγκριτικής ποιητικής». Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα «Επαφές της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα µε τον κινηματογράφο. Σχολιασμένη βιβλιογραφική καταγραφή. Σύσταση βάσης δεδομένων» (επιστημονικός υπεύθυνος καθ. Ευρ. Γαραντούδης). Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, στο πλαίσιο του Erasmus Placement, δίδαξε σε συνεργασία με την Επικ. Καθηγήτρια Ε. Στεφανή το μεταπτυχιακό σεμινάριο «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κινηματογράφος» στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του FUB (Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin).

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά): «Επαναλήψεις –λέει– επαναλήψεις δίχως τέλος· –τι κούραση θε µου. Το θέµα της επανάληψης στο έργο του Γιάννη Ρίτσου» (περ. Το ∆έντρο, τχ. 169-170)· «Η νεοελληνική πεζογραφία των αρχών του εικοστού αιώνα και ο κινηματογράφος. Στα ίχνη ενός πρόδροµου αλλά και τολµηρού διακαλλιτεχνικού διαλόγου» (Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών)· «Κινηματογραφικοί τρόποι στην Αντιποίησιν αρχής του Αλέξανδρου Κοτζιά: ιχνηλατώντας το ‘κινηματογραφικό’ εν κειµένω» (Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Εργάζεται ως επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια.

Περισσότερα...