• Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007).

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεοελληνική Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014).

•,Υποψήφια διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από τον Ιανουάριο του 2015). Τίτλος της διδακτορικής διατριβής που εκπονείται: «Η μετρική της ποίησης του Καβάφη».