Ο Γεώργιος Κοτελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 2004-2008. Μεταπτυχιακές σπουδές έκανε το 2010-2012 στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τη Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας. Παράλληλα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γερμανική Λογοτεχνία και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα με το βαθμό «Άριστα». Από τον Μάρτιο του 2014 εϊναι υποψήφιος διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος με αντικείμενο έρευνας την συγκριτική γραμματολογία. Ο τίτλος της υπό εκπόνηση διατριβής είναι: «Η σημειολογεία των πορθμείων στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα».

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας, πρόσληψης και διακειμενικότητας, καθώς και στη γερμανική λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα. Από το 2012 συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ «ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ» με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ταμπάκη. Πρόσφατες δημοσιεύσεις και εισηγήσεις: «Πέρασμα στην Ινδία. Η εικόνα της Ινδίας στον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα» (2015), «Kafk ain Griechenland» (2015).

Περισσότερα...