Η Σοφία Γκίνκο εκπονεί διδακτορική διατριβή στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Το περιοδικό Εβδομάς (1884-1892) και η συμβολή του στην πνευματική κίνηση της εποχής». Στο ίδιο Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Η πτυχιακή της εργασία είχε τίτλο: «Το θέμα της αυτοχειρίας στη νεοελληνική πεζογραφία (1830-1940)» και η διπλωματική μεταπτυχιακή της εργασία: «Σμιλεύοντας την Ποίηση (1993-2007): Αναλυτικά ευρετήρια και παρουσίαση του περιοδικού». Στη Συνάντηση Εργασίας Νέων Ερευνητών με θέμα «Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα: Ερευνητικά ζητήματα-πορίσματα της έρευνας» συμμετείχε με ανακοίνωση με τίτλο: «Η μεταφρασμένη λογοτεχνία μέσα από τα περικείμενα στο περιοδικό Εβδομάς: Α΄ περίοδος κυκλοφορίας (1884-1886)». Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Νεοελληνικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, τον Οκτώβριο του 2014, παρέδωσε το σεμιναριακό μάθημα «Ζητήματα Μεθοδολογίας: Δελτία, υποσημειώσεις, παραπομπές και βιβλιογραφικά συστήματα». Tον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του μαθήματος του ΠΜΣ Σχέσεις Διακειμενικότητας (Διδάσκουσα: Στέση Αθήνη), έκανε παρουσίαση με θέμα: «Οι μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων στο περιοδικό Εβδομάς (1884-1892) ». Έχει παρακολουθήσει μαθήματα εξειδίκευσης στη Μετάφραση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών, το Πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και το Εργαστήρι Βιβλίου e-learning: Επιμέλεια Εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Εστία Τιράνων για την οργάνωση έκθεσης μεταφρασμένου βιβλίου (ελληνικού και αλβανικού) στο Εθνικό Μουσείο Τιράνων (20-31 Μαρτίου 2012) και τη σύνταξη και επιμέλεια του καταλόγου των μεταφρασμένων βιβλίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Νεοελληνική Φιλολογία, τις Μεταφραστικές Σπουδές και τον Περιοδικό Τύπο.

Περισσότερα...