Η Χρυσάνθη Γαστεράτου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 2002-2006. Η πτυχιακή της εργασία είχε τίτλο: «Die Mythendekonstruktion in Jelineks Romanen ‘Die Liebhaberrinnen’ und ‘Lust’». Στη συνέχεια ολοκλήρωσε με αριστεία τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ερφούρτης (Universität Erfurt) το 2009 στον τομέα Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Μέσων (Texte, Zeichen, Medien). Η διπλωματική μεταπτυχιακή της εργασία είχε τίτλο „Vom Sterben erzählen. Die Frau und der Tod in der literarischen Moderne“. Από τον Ιούλιο του 2012 είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή έχει τίτλο: «Πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας τον 19ο αιώνα και η σημασία τους για τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων».
Πρόσφατες εισηγήσεις και δημοσιεύσεις: „Notizen zur Rezeption der deutschen Romantik in griechischen Zeitschriften des 19. Jahrhunderts. Der Fall Heine“ (2014), σ. 221-236. «Πολιτισμικές μεταφορές μέσω του ελληνικού περιοδικού τύπου του 19ου αιώνα: το γερμανικό παράδειγμα » (2015).

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: θεωρία της λογοτεχνίας, της διαμεσικότητας και διαπολιτισμικότητας καθώς και οι σπουδές φύλου.