Η Στέση Αθήνη είναι Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών

Σπουδές: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α. (1981)̇ Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1983)̇ D.E.A. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Université deLaNouvelleSorbonne -ParisIII (1984)̇ Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2001).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (επιλογή):

Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 1700-1830. Ο διάλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη, Αθήνα, Ι.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., 2010· « N. S. Piccolos : L’épreuve du littéraire Relations Gréco-Bulgares à l’ère de la Formation des Identités Nationales, I.N.R./N.H.R.F., Αθήνα, 2010, 265-284· «Αλέξανδρος Ρίζου Δορ(ρο)μούσης (1769-Πέστη 1841): η πολιτισμική ταυτότητα ενός θεσσαλού εμπόρου της Διασποράς», Πρακτικά τέταρτου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 2010), Αθήνα, τ. 5, σ. 143-159· «Ο Παπαδιαμάντης μεταφραστής στα έντυπα του Βλάση Γαβριηλίδη», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, (Αθήνα, 7 - 8 Οκτωβρίου 2011), Αθήνα, Δόμος, 2013, τ. 2, 29-534· «Lesaventures de Télémaque: afictionalMirrorofprincesintheentourageofthefirstMavrokordatosfamily», Transferund Überlagerung. Wissenskonfigurationen in der Zeit der griechischen homines novi im Osmanischen Reich (1641-1730), Freie Universität Berlin http://www.sfb-episteme.de/Listen_Read_Watch/Veranstaltungsarchiv/Workshop_Regelwissen.html· «Η φαναριώτικη λυρική ποίηση και το τυπωμένο βιβλίο: 1790-τέλος 19ου αιώνα», Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2013, 325-356· «Η οικογένεια του Χωλού διαβόλου», Μνήμη Παν. Μουλλά. Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική, Αθήνα, Σοκόλη-Κουλεδάκη, 20143, 228-243· «Η παρουσία του στη νεοελληνική παιδεία του FrançoisdeSalignacdelaMotteFénelon (18ος-19ος αιώνας)», Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος-19ος αιώνας). Πρακτικά Συνεδρίου προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2015, 109-142.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική Φιλολογία και Κριτική, Συγκριτική Γραμματολογία, Μεταφραστικές Σπουδές, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Πεζογραφία και Ποίηση (18ος-19ος αι.), Λογοτεχνία και Τύπος.

Περισσότερα...

Academia...