Η Αλεξάνδρα Λιανέρη εργάζεται στο τμήμα κλασικής φιλολογίας του ΑΠΘ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν η θεωρία και ιστορία της μετάφρασης και πρόσληψης των κλασικών κειμένων, η ιστοριογραφία και η φιλοσοφία της ιστορίας, οι σχέσεις αρχαίας και νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης, και η κριτική θεωρία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τη μετάφραση και πρόσληψη της αρχαιότητας, την ιστορία της πολιτικής σκέψης και την ιστοριογραφία και ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου TowardsaNewAthens? Translating Demokratia in Nineteenth-Century English Thought (Oxford UP). Έχει επιμεληθεί τους τόμους The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Pasts (Cambridge UP, 2011), και Knowing Future Time in and through Greek Historiography (De Gruyter 2016) και συνεπιμεληθεί με την Vanda Zajko τον τόμο Translation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture  (Oxford UP, 2008) και με τον Giuseppe Cambiano τον τόμο Critical History of Ancient Philosophy (Edinburgh UP, υπό δημοσίευση).

Περισσότερα...