Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

«Το Ὁδοιπορικὸν του Κωνσταντίνου Μανασσή. Κριτική έκδοση - μετάφραση – σχόλια»

Επόπτης: Ιωάννης Βάσσης

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κριτική έκδοση, η μετάφραση και ο σχολιασμός του Ὁδοιπορικοῦ, ενός ποιήματος του γνωστού λογίου, ποιητή και ρήτορα του 12ου αιώνα, Κωνσταντίνου Μανασσή, στο οποίο ο ποιητής αφηγείται τις εμπειρίες του από το ταξίδι του στους Αγίους Τόπους, ως μέλους της πρεσβείας που στάλθηκε εκεί το 1160 με σκοπό την εξεύρεση νύφης για τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό (1143-1180). Της κριτικής έκδοσης προηγείται εισαγωγή. Η εργασία περιέχει επίσης τρία ευρετήρια (κυρίων ονομάτων, παράλληλων χωρίων και λέξεων), καθώς και έναν χάρτη τοπωνυμίων. 

 

Το 2015, η διατριβή υποστηρίχθηκε με επιτυχία (βαθμός «Άριστα»).

Κωνσταντίνος Χρυσόγελος / Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.