Ο Γιώργος Ν. Βλαχάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Επιστήμες στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα έως και τον 20ό αιώνα». Έχει σπουδάσει Φυσική (Πτυχίο, 1983), Ωκεανογραφία (Μ.Sc., 1987) και Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών (Ph.D., 1991). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην Ιστορία των Επιστημών στη νοτιοανατολική Ευρώπη από τον 17ο αιώνα έως και τον 20ό αιώνα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία σχετικά με τη μελέτη των επιστημών κατά την περίοδο του νεοελληνικό Διαφωτισμό αλλά και τον 19ο και 20ό αιώνα στα ελληνικά και αγγλικά.Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων, γραμματέας του History of Physics Group της European Physical Society και πρόεδρος της International Commission on Science and Literature DHST/IUHPST.