Η Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου είναι Καθηγήτρια Θεατρολογίας-Ιστορίας του Θεάτρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενα του επιστημονικού της ενδιαφέροντος αποτελούν το ελληνικό θέατρο του 19ου και 20ού αιώνα, ιστορία και συγκριτική δραματολογία, με έμφαση στο θέατρο του μείζονος Ελληνισμού, οι Έλληνες ηθοποιοί και η ελληνική κωμωδιογραφία, καθώς και θέματα που άπτονται της θεατρικής βιβλιογραφίας και τεκμηρίωσης. Έχει εκδώσει και επιμεληθεί μόνη ή σε συνεργασία, δεκατρείς (13) αυτοτελείς τόμους, ενώ περισσότερες από εξήντα (60) επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, επετηρίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

            Οι σημαντικότερες αυτοτελείς εκδόσεις της:

  1. Γεδεών, Μανουήλ. Αποσημειώματα χρονογράφου, Μνεία των προ εμού, Πατριαχικαί Εφημερίδες, Ιστορία των του Χριστού πενήτων: Ευρετήρια. Αθήνα, ΕΙΕ, ΚΝΕ, 1979.
  2. Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Αθήνα, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, 1994-1996. 2 τόμ.
  3. Κωνσταντινουπολίτικα θεατρικά προγράμματα (1876-1900): Συμβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών μονόφυλλων του 19ου αιώνα. Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1999.
  4. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Ογδόντα χρόνια 1917-1997: Ιστορική αναδρομή. Αθήνα, Σμπίλιας, 1999.
  5. Δέκα χρόνια Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: 1900-2000. Αθήνα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, 2000.
  6. Αρχείο Ραλλούς Μάνου: Η ζωή και το έργο της. Αθήνα, Έφεσος, 2005.
  7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Επιστημονικές Επιμορφωτικές Διαλέξεις ακαδημαϊκού έτους 2004-2005. Ναύπλιο, 2006.
  8. Το θέατρο στην “καθ' ημάς Ανατολή”. Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη: Οκτώ μελετήματα. Αθήνα, Πολύτροπον, 2006.
  9. Βασίλης Μεσολογγίτης, ο λογοτέχνης, ο ηθοποιός, ο συνδικαλιστής: Η ζωή και το έργο του. Αθήνα, Παπαζήσης, 2010.

Επίσης υπήρξε συντονίστρια πέντε (5) εκδόσεων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2006 – 2009).

  Έχει επίσης αναλάβει και ολοκληρώσει ως επικεφαλής επτά (7) ερευνητικά προγράμματα και άλλα δύο (2) ως μέλος τριμελών επιστημονικών επιτροπών. Από το 2012 μετέχει ως επικεφαλής υποέργου στο υπό εκπόνηση πρόγραμμα «Χρυσαλλίς» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Θαλής» για την Αριστεία στην Έρευνα.

Περισσότερα...