Η Άλκηστη Σοφού είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης. Το 2007 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου τις Σορβόννης (Παρίσι 4). Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν : «LEphéméris. Un journal grec libéral dans la Vienne des Habsbourg.»

Από το 2012 είναι Maître de Conférences στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης όπου διδάσκει λογοτεχνία και σε μεταπτυχιακό επίπεδο διαπολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Ευρώπης τον 18ο και 19ο αιώνα (ιδεολογία, γλώσσα, ταυτότητες) με ιδιαίτερη έφαση στις διαμεσολαβήσεις και στην ιστορία των ιδεών. Είναι επίσης υπεύθυνη εκπόνησης προγράμματος διδασκαλίας των νέων ελληνικών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Εκμάθησης Γλωσσών (SIAL) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Από το 2013 είναι πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών και από το Σεπτέμβριο του 2015 ταμίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.

Είναι εξωτερική συνεργάτης (Μετακαλούμενη Ερευνήτρια) του Κοινοτικού Διεπιστημονικού/Διαπανεπιστημιακού Ερευνητικού Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ – Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις & διαμόρφωση του “εθνικού χαρακτήρα” στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα (Χρυσαλλίς)».