Η Γωγώ Κ. Βαρζελιώτη υπηρετεί στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Βενετία. Η εργασία της έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, του οποίου ήταν υπότροφος (Γωγώ Κ. Βαρζελιώτη, Κρητική κωμωδία και καθημερινή ζωή: σχέση σκηνικής εικόνας και κοινωνίας στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα, Αθήνα-Βενετία 2011). Κατά το διάστημα 2004-2009 εργάστηκε στο Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών ως επιστημονικός συνεργάτις στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση του ελληνικού κράτους επί τη βάσει αρχείων του 18ου και του 19ου αιώνα». Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους και έχει επιμεληθεί ελληνικές και ξενόγλωσσες επιστημονικές εκδόσεις. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η διερεύνηση της ιστορίας του θεάτρου στη λατινοκρατούμενη Ανατολή και η αρχειακή της τεκμηρίωση, η μελέτη και πρόσληψη των θεατρικών κειμένων της εποχής και η συνεξέτασή τους με τη σύγχρονή τους ευρωπαϊκή δραματουργία, το θέατρο στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης μέχρι και τον 18ο αι., η μελέτη όψεων της κοινωνίας και του πολιτισμού στις λατινοκρατούμενες περιοχές του ελληνικού χώρου και ο συσχετισμός τους με τα θεατρικά κείμενα, η έκδοση πηγών κ.ά.

Περισσότερα...