Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

«Η δεξίωση της Κρητικής Λογοτεχνίας από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κριτικό λόγο του 19ου αιώνα: Από τη ‘λαϊκή λογοτεχνία’ στον Εθνικό Λογοτεχνικό Κανόνα».

Επόπτης: Στέφανος Κακλαμάνης

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει θέμα της την κριτική δεξίωση της κρητικής λογοτεχνίας στον φθίνοντα 18ο και τον 19ο αιώνα, με απώτερο χρονικό όριο την κριτική έκδοση του Ερωτοκρίτου (1915) από τον Στέφανο Ξανθουδίδη. Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα έρευνα αποσκοπώ στη συγκέντρωση, συστηματοποίηση και μελέτη του συνόλου του κριτικού λόγου που αρθρώθηκε για τα πέντε κρητικά έργα, για τα οποία παράχθηκε ο εκτενέστερος κριτικός λόγος τον 19ου αιώνα: Απόκοπος του Μπεργαδή, Βοσκοπούλα η εύμορφη ανωνύμου, Ερωφίλη του Γεώργιου Χορτάτση, Η Θυσία του Αβραάμ ανωνύμου και Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου. Η εργασία αποτελεί, επιπλέον, μια προσπάθεια χαρτογράφησης και ερμηνείας των διεργασιών (ιστορικών, κειμενικών και ιδεολογικών) που παρήγαγαν τις κριτικές προσεγγίσεις, ιδωμένες ως δίκτυα λόγων (discoursenetworks), της ελληνικής και ευρωπαϊκής λογιοσύνης στα κρητικά έργα. Η χαρτογράφηση της εξέλιξης του ελληνικού και ευρωπαϊκού κριτικού λόγου, με αφορμή την κρητική λογοτεχνία, δίνει ζουμερούς καρπούς για τις ιδεολογίες και τους διαφορισμούς που ποδηγέτησαν τη συγκρότηση της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας.

Αλέξανδρος Κατσιγιάννης / Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.