Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

«Η μετρική της ποίησης του Καβάφη»

Επόπτης: Ευριπίδης Γαραντούδης

Οι βασικοί στόχοι της διδακτορικής διατριβής είναι η λεπτομερειακή εξέταση της μετρικής της ποίησης του Καβάφη και η σύνδεση των μετρικών γνωρισμάτων των ποιημάτων του με γενικότερα χαρακτηριστικά της ποιητικής του. Η μελέτη της μετρικής και ρυθμικής οργάνωσης των Αποκηρυγμένων, των Κρυμμένων, των Ατελών και των Αναγνωρισμένων ποιημάτων του Καβάφη αποτυπώνει την προοδευτική μετάπλαση των μορφολογικών μέσων και την εξέλιξη της καβαφικής στιχουργίας από τα πρώτα δείγματα γραφής του ποιητή κατά την εμφάνισή του στη σκηνή της νεοελληνικής λογοτεχνίας ως τα ωριμότερα ποιητικά του κείμενα κατά το τελευταίο στάδιο της δημιουργικής του πορείας. Επιπλέον, σχηματίζεται ένα σύνθετο πλέγμα τάσεων και αποκλίσεων, καθώς πολύ συχνά η λειτουργική σχέση των μορφολογικών επιλογών με τους εκφραστικούς και υφολογικούς χρωματισμούς και κατ’ επέκταση με τα νοηματικά συμφραζόμενα αποδεικνύεται καίριος συντελεστής διαμόρφωσης του καβαφικού ποιητικού λόγου. Η συνεκτίμηση των δεδομένων που προκύπτουν από τη διερεύνηση των παραπάνω στοιχείων μας δίνει εντέλει τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε τον θεμελιώδη ρόλο που επιτελεί η μορφή στη διάπλαση της ταυτότητας της καβαφικής ποίησης καιπαράλληλα να επανεξετάσουμε τη συμβολή της καβαφικής μετρικής στη διαμόρφωση ενός γενικότερου κλίματος εξέλιξης των στιχουργικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στην ελληνική ποίηση κατά την κρίσιμη περίοδο που τοποθετείται στο τέλος της παράδοσης του αυστηρά έμμετρου στίχου και πριν από την έλευση του ελεύθερου στίχου.

Δήμητρα Ραζάκη / Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών