Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

«Το περιοδικό Εβδομάς (1884-1892) και η συμβολή του στην πνευματική κίνηση της εποχής»

Επόπτης:Στέση Αθήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Το περιοδικό Εβδομάς αποτελεί αντιπροσωπευτική περίπτωση οικογενειακού περιοδικού με φιλολογικό χαρακτήρα που εκδόθηκε στην Αθήνα σε δύο περιόδους· Α΄ περίοδος: 1884-1886, με εκδότη-διευθυντή τον Δημήτριο Γρ. Καμπούρογλου, και Β΄ περίοδος: 1887-1892, με εκδότη-διευθυντή τον Ι. Μ. Δαμβέργη. Η εργασία, σε ό,τι αφορά στη βασική μέθοδο προσέγγισης, εστιάζει, κατ’ αρχάς, στην ύλη του περιοδικού, η οποία αποτελεί συστηματικό αντικείμενο ευρετηρίασης. Ειδικότερα θέματα που διερευνώνται είναι οι εκδοτικές συνθήκες της εποχής, το πρόγραμμα του περιοδικού, οι εκδότες, οι συνεργάτες, οι μεταφραζόμενοι συγγραφείς, τα είδη των συνεργασιών, τα μεταφρασμένα, τα λογοτεχνικά, τα κριτικά, τα ιστορικά, τα πολιτικοκοινωνικά και τα επιστημονικά κείμενα, τα κείμενα που σχετίζονται με την ιδεολογική ταυτότητα του περιοδικού και όσα θίγουν πτυχές της πολιτιστικής επικαιρότητας. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του περιοδικού, των τάσεων που εκφράζονται μέσα στα πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής και του κλίματος που διαμορφώνεται μέσα από τις σελίδες της Εβδομάδος.

Σοφία Γκίνκο / Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών